We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, deze te verbeteren en aan te passen aan uw wensen.Meer informatie
EngelsDuitsFrans

Disclaimer

Koe in de wei kopie
Koe in de wei kopie

Treur Kaas wijst u ten aanzien van de website treurkaas.nl op het volgende: de website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Treur Kaas. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Treur Kaas en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Treur Kaas. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Treur Kaas met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Het kan voorkomen dat een getoond product om die diverse redenen niet meer beschikbaar is.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Treur Kaas behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Treur Kaas alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Treur niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van treurkaas.nl, welke geen eigendom zijn van Treur Kaas, maar louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van treurkaas.nl. Hoewel Treur Kaas uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites die geen eigendom zijn van Treur wordt afgewezen.

Treur Kaas sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Aan de inhoud van de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Treur Kaas. Kijk voor de contactgegevens op de 'Contact' pagina.