We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren, deze te verbeteren en aan te passen aan uw wensen.Meer informatie
EngelsDuitsFrans

Verantwoord Ondernemen

Order verzamelen op kar
Order verzamelen op kar

Naast onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de dieren, staan wij ook garant voor het welzijn van de mens. De boeren die de melk leveren voor onze kaas krijgen een eerlijke prijs, zodat ook zij vol overgave en passie hun koeien, geiten of schapen kunnen verzorgen. 

Ook bieden wij mensen met een beperking de mogelijkheid om bij ons werkzaam te zijn. Zo zijn er binnen ons bedrijf mensen van Ferm Werk Woerden actief. Treur is tevens actief in de verzending van hulpgoederen naar Roemenië om de allerarmsten te ondersteunen en te begeleiden naar een betere toekomst. Daarbij stellen we opslagruimte beschikbaar en verzorgen we jaarlijks het transport naar Roemenië.

Het project: 300 geiten voor Lisu gezinnen in China van Bonisa zending wordt jaarlijks met een gift gesteund. De arme bewoners die in de bergdorpen van China leven krijgen een aantal geiten en schapen te leen waarmee zij proteïnerijk voedsel kunnen eten (vlees), de wol kunnen gebruiken en van de melk kaas kunnen maken. De families fokken de schapen en geiten zodat zij na verloop van tijd deze kunnen teruggeven aan de stichting zodat andere arme mensen geholpen kunnen worden. Door deze roulatie van geiten verbeteren de leefomstandigheden van deze mensen en kunnen vele families worden geholpen.

Een tweede project dat Treur steunt is de Fila Farm van Kondanani Kinderdorp. Deze stichting verzorgt de opvang van Malawische kinderen. Door de armoede in Malawi zijn meer dan helft van alle kinderen onder de 5 jaar ondervoed. Deze kinderen worden opgevangen in een kindertehuis waar zij opvang, eten en zorg krijgen. Op de Fila Farm een boerderij met Jerseykoeien, varkens en kippen van Kondanani wordt voorzien in de behoefte aan voedsel. Niet alleen werken lokale inwoners op de boerderij, dankzij de boerderij kan het kindertehuis vlees en zuivelproducten verkopen waardoor zij (nog meer) kinderen kunnen opvangen. 

Een ander project dat Treur steunt is het project ZOA, Verbetering Melkproductie in Sri Lanka. Tijdens de burgeroorlog zijn 300.000 Sri Lankanen van huis en haard verdreven. ZOA ondersteunt hen bij een nieuwe start en wederopbouw. Dit doet Treur door voor elke kilo boerenkaas die verkocht wordt, 10 cent te doneren aan ZOA.

Treur is erkend SBB-leerbedrijf voor beroepsopleidingen in de vers sectoren detailhandel, supermarkt, industrie en groothandel. Stagiaires van een SBB-vakopleiding food kunnen bij Treur stage lopen om het vak te leren. Zo leiden we vakmensen op voor de toekomst in kaas. 

Daarnaast is Treur lid van de Woord en Daad: Regio Ondernemers en levert hiermee een bijdrage aan de opbouw van een vakschool in Burkina Faso. Dichter bij huis steunt Treur Stichting Present Woerden. Deze stichting helpt mensen in de gemeente Woerden die in een sociaal isolement zitten door bijv. hun tuin op te knappen, een dagje uit te gaan of iemand te helpen bij het schoonmaken en uitruimen van hun woning. In 2013 hebben wij als team een dag vrijwilligerswerk gedaan voor deze stichting. Meer hierover kunt u lezen bij de nieuwsitems.

Om het toch al zware werk van orderpicken in het kaaspakhuis voor onze medewerkers te verlichten beschikt Treur over tweetal elektrische handtrekkers. Deze handtrekkers maken het lopen van orders ergonomischer en minder zwaar. Deze uiterst makkelijke, compacte en gebruiksvriendelijke electrotrekkers verminderen de lichamelijke belasting aangezien de trekker voor een rolcontainer of steekkar wordt geplaatst zodat deze zonder veel inspanning achter je aan loopt wanneer een order wordt gelopen. Een ideale uitkomst om het werk in het kaaspakhuis te verlichten. Elk karretje kan tot 1000 kg trekken en heeft een interne accu.

De fysieke belasting voor de pakhuis medewerkers is een punt dat in de kaasbranche steeds meer aandacht krijgt. De arbeidsinspectie heeft Treur in het najaar 2011 bezocht om specifiek op dit onderwerp te controleren. Zij hebben te kennen gegeven dat Treur voldoet aan de normen en eisen die worden gesteld vanuit de arbeidsinspectie aan de fysieke belasting. Een fijne conclusie die van belang is voor de welzijn van onze medewerkers.

Afbeeldingen:
Heftruck voor verplaatsen kaasboxen
Heftruck voor verplaatsen kaasboxen
Automatisch keren van kaas - behandelingslijn
Automatisch keren van kaas - behandelingslijn
SBB-keurmerk
SBB-keurmerk