Charity

Naast onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de dieren, staan wij ook garant voor het welzijn van de mens. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons belangrijk. De boeren die de melk leveren voor onze kaas krijgen een eerlijke prijs, zodat zij vol overgave en passie hun koeien, geiten of schapen kunnen verzorgen.

Hieronder een overzicht hoe wij ons steentje proberen bij te dragen aan een betere wereld:

  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de mogelijkheid om bij ons werkzaam te zijn. Zo zijn er binnen ons bedrijf mensen van Ferm Werk Woerden actief.
  • Project ZOA; Verbetering Melkproductie in Sri Lanka. Tijdens de burgeroorlog zijn 300.000 Sri Lankanen van huis en haard verdreven. ZOA ondersteunt hen bij een nieuwe start en wederopbouw. Wij steunen ZOA middels een gift.
  • Woord en Daad Regio Ondernemers. Middels een lidmaatschap leveren we een bijdrage aan de opbouw van een vakschool in Burkina Faso.
  • Stichting Present Woerden. Deze stichting helpt mensen in de gemeente Woerden die in een sociaal isolement zitten door bijvoorbeeld hun tuin op te knappen, een dagje uit te gaan of iemand te helpen bij het schoonmaken en uitruimen van hun woning. Eenmaal per jaar gaan we met alle medewerkers een dag meehelpen bij een project van Stichting Present.
  • We sponsoren diverse World Servants projecten.
  • Stichting Ontmoeting. Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Hen wordt geleerd om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.