Algemene handelsvoorwaarden

Op alle aan- en verkopen van Treur Kaas gelden de Algemene Handelsvoorwaarden van de Stichting “Nederlandse Zuivelbeurs”, gedeponeerd op 10 juli 2012 bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nr. 41/2012.

Daarnaast gelden de Aanvullende Voorwaarden opgesteld door Treur Kaas, waarin een aantal belangrijke aspecten uit de Algemene Handelsvoorwaarden zijn uitgelicht en waar nodig aangevuld.

Hieronder kun je beide documenten in PDF downloaden.

Algemene Handelsvoorwaarden

Aanvullende Handelsvoorwaarden